Planning climbing in Poland? If yes, I hope my dictionary would be helpful. Almost 150 words and phrases in 7 categories: rock formations and types of holds, climbing commands, gear management, climbing gear, technique, knots and other.

In parentheses in italics I added information how to read the words. It’s only approximate pronunciation and if you want to check exact, good way is to paste it to Google Translate.

Rock formations, types of holds

arete – filar (feelar) (ridge in mountains), krawędź (kravends) (edge)

chimney – komin (komeen)

crack, seam, break – rysa (rysa)

crimp, crimper – krawądka (kravondka)

dihedral, corner, open book – zacięcie (zadsendse)

face – płyta (pwita)

foothold – stopień (stopyen)

hold – chwyt (hvit)

jug, bucket – klama (klama)

monodoigt, mono – faker (fucker)

offwidth – przerysa (psherysa)

overhang – przewieszenie (pshevyeshenie)

pinch – ścisk (shtseesk)

pocket – dziurka (dsurka)

roof – dach (dah- “h” is not silent)

rooflet, small roof – okap (okap)

sidepull – odciąg (odtsionk)

slab – połóg (powuk)

sloper – oblak (oblak)

thread, sling hole – ucho skalne (uho skalne – “h” and “e” are not silent)

tufa – tufa (tufa)

undercling, undercut – podchwyt (podhvit)

vertical – pion (peeon)

Climbing commands

on belay? – mogę iść? (moge (“ge” read like in “get”) ishts?)

belay on – możesz iść (moshesh ishts)

climbing – idę (eede – “e” on the end is not silent)

climb on – idź (its)

watch me – czujnie (chuynie)

slack – luz (luz)

clipping – wpinka (vpinka)

up rope – wybierz (vybiesh)

take, tension – daj blok (day blok), blok

i’ve got you, gotcha, tension on, on me – masz blok (mash blok)

ready to lower – dół (duw)

off belay – mam auto (mam auto), auto

belay off – nie asekuruję (neee asekuruye)

that’s me – koniec liny (koniets liny)

off rappel – lina wolna (leena volna)

halfway – połowa liny (powova liny)

falling – lecę (letse)

rock (attention, rock is falling) – kamień (kamien)

rope (I’m throwing rope) – lina (leena)

Gear management

an abseil, a rappel – zjazd na linie (zyazd na leenie)

an anchor, a belay – stanowisko (stanoveesko)

to belay – asekurować (asekurovats)

to belay from above – asekurować z górnego stanowiska (asekurovats z gurnego stanoveeska)

to catch a fall, to arrest a fall – wyłapać lot (vywapats lot)

to clip a rope – wpiąć linę (vpionts leene – “e” on the end is not silent)

to coil a rope – zwijać linę (zveeyats leene)

a dead rope – lina blokująca (lina blokuyontsa)

to feed out a rope – wydawać linę (vydavats leene)

to lead – prowadzić (provadsits), wspinać się z dołem (vspinats sie z dowem – “e” in “sie” is not silent)

a live rope – lina wspinacza (leena vspinacha)

to lock off a belay device – zablokować przyrząd (zablokovats pshyshond)

to lower down, to lower off – opuścić partnera na linie (opustsits partnera na leenie)

a piece of protection, protection, pro, anchor – przelot (pshelot)

to place a gear – osadzić asekurację (osadsits asekuratsyen)

a rope drag – przesztywnienie liny (psheshtyvnienie liny)

a simul climbing, climbing with a running belay – wspinanie z lotną asekuracją (vspinanie z lotnom asekuratsyom)

to take over a lead, swap lead – przejąć prowadzenie (psheyonts provadsenie)

threading anchor, lowering off procedure – przewiązywanie na stanowisku (pshevionzyvanie na stanovisku)

to tie a knot – zawiązać węzeł (zavionzats venzew)

to tighten a knot – zacisnąć węzeł (zatsisnots venzew)

to unclip a rope – wypiąć linę (vypionts leene)

to undo a knot, to untie a knot – rozwiązać węzeł (rozvionzats venzew)

z-clipping – agrafka (agrafka)

Climbing gear

belay device – przyrząd asekuracyjny (pshyshond asekuratsyny)

belay loop – łącznik uprzęży (wonchnik upshenshy)

carabiner, biner, crab, karabiner – karabinek (karabinek)

chalk – magnezja (magnezya)

chalkbag – woreczek na magnezję (vorechek na magnezye)

cord – repsznur (repshnur), rep

core of rope – rdzeń liny (rdsen liny)

crampons – raki (raki)

dry-treated rope – lina impregnowana (leena impregnovana)

friend, cam – friend (friend)

gate of carabiner – zamek karabinka (zamek karabinka)

gear sling, gear loop – szpejarka (shpeyarka)

half rope, double rope – lina połówkowa (lina powuvkova), lina podwójna (lina podvuyna)

hangboard, fingerboard – chwytotablica (hvitotablitsa)

harness – uprząż (upshonsh)

helmet – kask (kask)

hex, torque nut, chock, cowbell – heks (hex)

ice axe, ice tool – czekan (chekan)

ice screw – śruba lodowa (sruba lodova)

lanyard – lonża (lonza)

leg loops (part of harness) – pętle udowe (pentle udove – “e” on the end is not silent)

nut – kostka (kostka), kość (kosts)

nut key, nut tool, chock pick – jebadełko (yebadewko), klucz do kości (kluts do kostsee)

piton, peg – hak (huk)

protection gear, rock protection, pro – sprzęt do własnej asekuracji (spshent do vwasney asekuratsyi)

quickdraw, draw – ekspres (expres)

rack – szpej (shpey)

rope bag – torba na linę (torba na leene)

screwgate carabiner – karabinek zakręcany (karabinek zakretsany)

sheath of rope – oplot liny (oplot liny)

single rope – lina pojedynczna (leena poyedincha)

sling, runner – pętla (pentla)

tube – kubek (kubek)

twin rope – lina bliźniacza (leena bliznacha)

waistbelt, waist loop (part of harness) – pas biodrowy (pas beeodrovy)

Climbing technique

back and foot – zapieraczka (zapierachga)

bump – przestrzał (pshestshaw)

drop knee – skrętka (skrentka)

flag – flaga (flaga), zakrok (zakrok)

frog-like stance – żabka (zabka)

heel hook – haczenie pięty (huchenie pienty)

jam – klinować (kleenovats)

kneebar – haczenie kolana (huchenie kolana)

layback – dulfer (dulfer)

lock off – przyblok (pshiblok)

mantle – wypór (vipur), mantla (mantla)

matching – dołożenie (dowozenie)

palming – wypór (vipur)

rock over – przenoszenie ciężaru ciała na drugą nogę (pshenoshenie tsienzaru tsiawa na drugo noge – literally “shifting body weight to other leg”, we don’t have word for it)

smearing, friction climbing – wspinać się na tarcie (vspinats sie na tartse)

stem, bridge – rozpieraczka (rozpierachga)

toe hook – haczenie palców (huchenie paltsuv)

Climbing knots

autoblock – bloker (blocker)

bowline – skrajny tarzański (skrayny tatshanski)

clove hitch – wyblinka (vyblinka)

double fisherman’s knot – podwójny zderzakowy (podvuiny zdezakovy)

figure eight – ósemka (usemka)

girth hitch – krawat (kravat)

kleimheist knot – francuski (frantsuski)

munter hitch – półwyblinka (puwvyblinka)

munter mule combination – flagowy (flagovy)

overhand knot – kluczka (kluchga)

prusik – prusik (prusik)

ring bend, water knot – taśmowy (tasmovy)

Other

bolt – spit (spit)

bolted route, sport route – droga obita (droga obita), droga sportowa (droga sportova)

climbing route – droga wspinaczkowa (droga vspinachgova)

crag – rejon wspinaczkowy (reyon vspinachgovy)

dogging – patentowanie (patentovanie)

granite – granit (granit)

hanger – plakietka (plakietka)

limestone – wapień (vapien)

mountain climbing – wspinaczka górska (vspinachga gurska)

multi-pitch route – droga wielowyciągowa (droga vielovytsiongova), wielowyciągówka (vielovytsionguvka)

pendulum swing – wahadło (vahadwo)

to pump out – zbułować się (zbuwovats sie)

ratings – wycena (vitsena)

rock climbing – wspinaczka skałkowa (vspinachga skawkova)

sandstone – piaskowiec (piaskoviets)

to send (a route) – zrobić (zrobits), załoić (zawoits) (drogę)

sewing-machine leg, disco leg, doing an elvis – telegraf (telegraf)

to spot – spotować (spotovats)

top rope – wędka (vendka)

to wire – opatentować (opatentovats) (wired route – opatentowana droga (opatentovana droga))

Something’s missing? Let me know, I will add :)

Loading

If you find this article usefull, you can thank you me with a small donation. Make donation at buymeacoffee.com Thank you :)

You may also like